Distributie

SC ILEX COM SA
RO 4941102
J16/2861/1993
Craiova, Calea Bucuresti, Bl. E9, Ap. 2, parter
 

PROCEDURA DE SELECTIE A SUBDISTRIBUITORILOR

 
SC ILEX COM SA- DISTRIBUITOR VODAFONE, reprezentat în mod legal de Dl. Daniel Mircea Tupangiu, va selecta subdistribuitorii săi de produse cu plata anticipată pe baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, prin care se asigură faptul că la condiţii similare va fi acordat fiecărui subdistribuitor un tratament egal cu evitarea oricărei forme de discriminare. Distribuitorul va realiza selecţia partenerilor săi pe baza următoarelor criterii:

* Capacitate juridică – societatea trebuie să aibă capacitatea juridică de a iniţia negocieri şi de a încheia un contract de subdistribuţie cu Distribuitorul. Societatea trebuie să aibă un obiect de activitate care să acopere activităţile necesare subdistribuţiei şi trebuie să deţină toate autorizaţiile necesare în acest scop.

* Situaţie financiara – Societatea va trebui să dovedească situaţia sa financiară prin transmiterea (i) certificatul fiscal care să ateste inexistenţa de datorii substanţiale la bugetul de stat, /(iii) bilanţul contabil care să demonstreze ca aceasta a avut o cifră de afaceri în anul anterior cel puţin de 200.000 RON.

* Număr puncte de vânzare deservite – Societatea va acoperi un număr minim de 1 puncte de vânzare.

* Capacitate logistică – Societatea trebuie să faca dovada deţinerii unei capacităţi logistice corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor contractuale: un număr minim de 1 angajat.

* Experienţă în distribuţie sau în activitatea de comercializare de cel puţin 12 luni.

* Tipuri de produse distribuite sau comercializate – Societatea trebuie să deţină experienţă în distribuţia de produse de telecomunicaţii electronice sau în distribuţia de bunuri de larg consum.

Demonstrarea îndeplinirii criteriilor de către societatea care doreşte să devină subdistribuitor trebuie să se facă cu documente publice acolo unde ele sunt disponibile. În toate celelalte cazuri se va realiza pe baza depunerii unei declaraţii pe proprie răspundere de către societate.
 
 
SC ILEX COM SA
Daniel Mircea Tupangiu

Se incarca...